Exportgroei lager

Het volume van de uitvoer van goederen was in september bijna 10 procent groter dan een jaar eerder. In augustus was dit nog bijna 14 procent. Het uitvoervolume bleef in september nog wel iets boven het niveau van twee jaar eerder.

Het volume van de invoer nam in september met ruim 11 procent toe. De groei van de invoer loopt na juni 2010 terug. Het invoervolume lag in september weer onder het niveau van twee jaar eerder. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Volgens de Exportradar van november zijn de omstandigheden voor de Nederlandse export niet verder verbeterd.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 32,6 miljard euro. Dat is ruim 18 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met ruim 19 procent en kwam uit op 28,0 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 4,6 miljard euro. Dit is de hoogste waarde sinds november 2007. Het overschot is in september vaak hoog. Vorig jaar was het overschot in deze maand 4,0 miljard euro.

Zowel de invoer- als de uitvoerwaarde van grondstoffen en minerale brandstoffen nam fors toe. De handelswaarde van chemische producten groeide juist opvallend weinig.

De invoer uit niet-EU-landen nam veel sterker toe dan de invoer uit EU-landen. Bij de uitvoer is een vergelijkbaar patroon zichtbaar.

De uitvoerprijzen waren 7,9 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen waren 7,2 procent hoger. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van september 2009 iets verbeterd.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.