Economie groeit 1,8 procent in derde kwartaal 2010

  • 1,8 procent groei t.o.v. een jaar eerder
  • Geen groei t.o.v. voorafgaande kwartaal
  • Krachtige, maar iets minder sterke groei export
  • Bescheiden groei consumptie huishoudens
  • Licht herstel banengroei houdt aan

Volgens de eerste, voorlopige, raming van het CBS is de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2010 met 1,8 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Vergeleken met het voorgaande kwartaal daalde de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2010 met 0,1 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. De voorafgaande vier kwartalen hadden een positieve kwartaal-op-kwartaalgroei.

Krachtige, maar iets minder sterke groei uitvoer

In het derde kwartaal van 2010 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten ruim 10 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2009. Deze groei is iets minder dan in het tweede kwartaal. De wederuitvoer groeide het hardst. De groei van de uitvoer van Nederlands product bleef daarbij achter vanwege een minder uitbundige groei van de buitenlandse vraag naar chemische producten dan in het vorige kwartaal en een daling van de uitvoer van aardgas.

Minder investeringen in de bouw, meer in machines en computers

In het derde kwartaal is 3 procent minder geïnvesteerd dan een jaar eerder. De investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en de grond-, water- en wegenbouw (GWW) waren fors lager. In machines en computers echter werd flink meer geïnvesteerd. De afname van de investeringen is kleiner dan in de voorgaande kwartalen.

Bescheiden groei consumptie huishoudens

Huishoudens hebben in het derde kwartaal 0,6 procent meer besteed dan een jaar eerder. Hoewel bescheiden is dit toch de hoogste groei in twee jaar. De stijging komt vooral voor rekening van de bestedingen aan duurzame consumptiegoederen. Er werden aanzienlijk meer nieuwe personenauto’s aangeschaft, ook werd meer uitgegeven aan consumentenelektronica en kleding. Minder werd uitgegeven aan buitenlandse vakanties en in de horeca.

Het volume van de overheidsconsumptie bleef toenemen. Vooral de reële uitgaven voor de zorg waren hoger, maar ook die voor het openbaar bestuur en onderwijs namen toe.

Flinke groei industrie en handel, krimp bouw houdt aan

De industriële productie groeide met 7 procent in het derde kwartaal. Deze groei is echter iets minder dan in het tweede kwartaal, vooral vanwege een groeivertraging in de chemie. De productie van aardgas was weliswaar iets hoger dan een jaar eerder, maar de toename was wel veel minder dan in het tweede kwartaal. In het kielzog van de toegenomen industriële productie groeiden handel en transport met respectievelijk 7 en 3 procent.

De krimp in de bouw hield aan, maar was iets minder dan in de voorgaande drie kwartalen. In het derde kwartaal lag de productie 8 procent lager dan een jaar eerder.

Herstel banengroei houdt aan

In het derde kwartaal van 2010 waren er 17 duizend banen van werknemers minder dan in hetzelfde kwartaal van 2009. Dit is een daling van nog maar 0,2 procent. Na correctie voor seizoeninvloeden is het aantal banen in het derde kwartaal 8 duizend hoger dan in het tweede kwartaal van 2010. Dit is het tweede kwartaal op rij met een positieve kwartaal-op-kwartaalgroei. De kwartaal-op-kwartaalgroei in het derde kwartaal is wel minder dan in het tweede kwartaal.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads