Melding en aangifte

In de IVM is aan slachtoffers over het laatste voorval dat hen in de voorgaande 12 maanden is overkomen gevraagd of dit bij de politie is gemeld (ja, nee, door politie zelf ontdekt). Als dit bij de politie is gemeld is verder gevraagd hoe dit is gedaan (telefonisch, op politiebureau, bij agent op straat, via internet, anders), of daarbij een proces-verbaal of ander document is ondertekend, en wat de belangrijkste reden was om dit te melden. Aan degenen die antwoordden dat het voorval niet bij de politie bekend is, is gevraagd naar de belangrijkste reden om dit niet te melden.

Een delict wordt als gemeld gerekend als het voorval volgens het slachtoffer bij de politie is gemeld. Een delict wordt als aangegeven beschouwd als dit via internet is gemeld of als een proces-verbaal of ander document is ondertekend.