Helft Nederlandse internationale handel door buitenlandse bedrijven

In 2008 was ongeveer de helft van de Nederlandse invoerwaarde van goederen en bijna 45 procent van de uitvoerwaarde toe te schrijven aan een bedrijf in buitenlandse handen. Deze handelswaarde is gerealiseerd door slechts 4 procent van de importeurs en 6 procent van de exporteurs in ons land.

Vooral invoer en wederuitvoer

Bedrijven in buitenlands eigendom zijn vaker actief in de invoer van goederen dan in uitvoer. Ze zijn ook relatief vaak betrokken bij wederuitvoer. In 2008 kwam ongeveer 60 procent van de Nederlandse wederuitvoer voor rekening voor een bedrijf met een buitenlandse moeder. Vooral Amerikaanse en Japanse bedrijven zijn hierin actief.

Aandeel bedrijven in buitenlands eigendom in internationale handel, 2008

Aandeel bedrijven in buitenlands eigendom in internationale handel, 2008

Vooral Amerikaanse en Duitse bedrijven actief in Nederlandse handel

Handelaren in buitenlands eigendom komen naar verhouding vaak uit de naburige landen en de Verenigde Staten. Bedrijven waarvan het moederbedrijf in de VS, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, vormden in 2008 ongeveer de helft van alle exporteurs in buitenlands eigendom. Exporteurs uit deze landen zijn verantwoordelijk voor ruim 60 procent van de in- en uitvoerwaarde.

Er zijn relatief weinig bedrijven met een Japans moederbedrijf, maar ze vormden wel een groot aandeel in de in- en uitvoerwaarde. Daarentegen zijn er relatief veel bedrijven met een moederbedrijf uit België of Frankrijk, maar deze dragen slechts beperkt bij aan de in- en uitvoerwaarde.

In- en uitvoerwaarde bedrijven in buitenlands eigendom, 2008

In- en uitvoerwaarde bedrijven in buitenlands eigendom, 2008

Machines, vervoermaterieel en chemische producten vooral verhandeld door bedrijven in buitenlands eigendom

De internationale handel van Nederland bestond in 2008 voor ruim 60 procent uit machines en vervoermaterieel, chemische producten en minerale brandstoffen. Vooral machines en vervoermaterieel en chemische producten werden door buitenlandse bedrijven verhandeld. Ook vormen zij de grootste partij wat betreft de wederuitvoer van deze producten.

Bedrijven in Nederlands eigendom verhandelden voornamelijk voeding en levende dieren, grondstoffen en minerale brandstoffen. Ook de wederuitvoer van deze producten kwam vaak voor rekening van Nederlandse bedrijven.

Marjolijn Jaarsma

Bron: In- en uitvoerwaarde van in Nederland gevestigde bedrijven

Downloads