Internetters bezorgd over online dreigingen

  • Meeste zorgen over misbruik en oplichting via internet
  • Vooral misbruik van privégegevens
  • Veel ongemak door spam en virussen
  • Vaak geen backups van bestanden

In het voorjaar van 2010 telde Nederland ruim 12 miljoen internetgebruikers in de leeftijd van 12 tot 75 jaar. Bijna 7 van de 8 maakte zich zorgen over dreigingen vanaf het internet. Drie kwart van hen is vooral bezorgd over misbruik of financiële schade, twee derde vooral over virussen en spam. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Ruim twee derde van de internetgebruikers is ongerust over het misbruiken van persoonlijke gegevens of schending van privacy zoals misbruik van foto’s en beelden. Iets meer dan de helft is ook bezorgd over financiële schade door oplichting zoals fraude met betaalkaarten of creditcards en ‘phishing’, waarbij via valse berichten en websites inlogcodes e.d. worden verkregen.

In 2010 gaf 8 procent van de ondervraagde internetgebruikers aan dat ze in de afgelopen 12 maanden daadwerkelijk te maken hebben gehad met misbruik of financiële schade door internet. Zo gaf 5 procent van de internetgebruikers aan dat hun privégegevens zijn misbruikt. Bij respectievelijk 2 en 1 procent van de internetters was sprake van financiële schade door phishing en misbruik van betaal- of creditkaart.

Behalve financiële schade kunnen ook virussen en spam veel ongemak veroorzaken. In 2010 had ruim 7 van de 10 internetters te maken met  virussen en/of spam. Spam komt het vaakst voor, maar een aanzienlijk deel had ook te maken met een computervirus.

Hoewel veel internetters ongerust zijn over de dreigingen van(af) internet maakt maar 30 procent regelmatig backups. Ruim 4 van de 10 internetters doet dit (bijna) nooit. Wel hebben vrijwel alle internetters software geïnstalleerd voor het buiten de deur houden van virussen of spam.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.