Statistieken, een bron van informatie voor iedereen.

wsdlogo3

  • World Statistics Day, 20 oktober 2010
  • Europese Statistieken, de gemiddelde Europeaan
  • CBS programma World Statistics Day 2010

Woensdag 20 oktober 2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot ‘World Statistics Day’, de dag van de statistiek. De organisatie wil hiermee de waarde van statistieken voor de maatschappij belichten. Het CBS maakt sedert 1899 statistieken die brede aftrek vinden, niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Statistieken zijn onmisbaar: ‘Je kunt immers een land pas besturen als je de cijfers kent.’

Statistiek maakt vergelijken mogelijk

Het CBS werkt sinds 1958 samen met zijn Europese partners. Eurostat is het statistische bureau van de Europese Unie dat samen met de 27 nationale statistische bureaus van de lidstaten en aangesloten organisaties van kandidaat-lidstaten en leden van de EFTA-landen (Europese Vrijhandels- associatie) een netwerk vormt dat het mogelijk maakt om op basis van eenduidige definities vergelijkbare statistieken te maken. Op 20 oktober verschijnt bij Eurostat een statistisch portret over de EU in de wereld.
Statistieken maken vergelijkingen mogelijk tussen diverse onderwerpen. Dat kan om algemene gemiddelden gaan maar ook over vergelijkingen op het terrein van belasting of financiën, prijzen, internationale handel, gezondheid, bevolking, werk of opleiding. Statistieken worden gebruikt door bedrijven, overheden en burgers, onderwijs en universiteiten en maken het mogelijk ontwikkelingen te toetsen, beslissingen te onderbouwen of om kennis te vergaren.

Statistiek is breed inzetbaar en bruikbaar

De Europese commissie gebruikt bijvoorbeeld regionale statistische gegevens om lokale economische bedrijvigheid te stimuleren. Bedrijven gebruiken Europese statistieken om nieuwe markten te vinden en te ontwikkelen, prijzen- statistieken spelen een rol bij het monetaire beleid van de Europese centrale banken. In 2011 zal in de meeste Europese landen een nieuw bevolkings-onderzoek plaatsvinden dat als input zal dienen voor beleidsontwikkelingen op onder andere het terrein van de gezondheidszorg, de infrastructuur en de gemeenschappelijke energievoorziening.

De gemiddelde Europeaan: een voorbeeld

Europese statistieken leveren ook doorgaans interessante weetjes op. Een voorbeeld: de gemiddelde Europese vrouw is 42 jaar en zal gemiddeld nog 41 jaar leven. Zij kreeg op haar 28e haar eerste kind en heeft gemiddeld net geen twee kinderen. Deze vrouw werkt gemiddeld 33 uur per week in de zorgsector of bij de overheid en heeft een hoger middelbare opleiding. De gemiddelde Europese man is 39 jaar en heeft een levensverwachting van nog 39 jaar. Hij werkt meestal in de marktsector gedurende 40 uur per week en beschikt over het zelfde opleidingsniveau als de gemiddelde vrouw. Meer van dit soort gegevens zijn te vinden in de CBS-statline databank en op de site van het CBS onder 'Ben ik gemiddeld'.

Wat kunt u van het CBS verwachten op World Statistics Day?

Het CBS publiceert op 20-10-2010 om 09.30 uur ter gelegenheid van World Statistics Day 3 artikelen die verschillende aspecten van het statistieken maken beschrijven. Een artikel beschrijft de verhouding tussen gevoelde inflatie en werkelijke inflatie. Het tweede artikel behandelt het eerste onderzoek van het CBS op de drie nieuwe Nederlandse gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Het onderzoek meet het verschil in prijsniveau op deze Caribische eilanden. Het derde artikel gaat in op de statistische aspecten van trouwen en scheiden. Ook biedt het CBS scholen voor VWO en HAVO en de hoger onderwijsinstellingen de mogelijkheid om in te tekenen op een gast-hoorcollege over statistiek en statistische ontwikkelingen.

Meer informatie over ‘World Statistics Day’ (WSD) treft u aan op de volgende internetpagina’s:
UNSD, het statistiekbureau van de Verenigde Naties,
Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie en
het Centraal Bureau voor de Statistiek. Via de pagina van het CBS kunnen scholen zich aanmelden voor een gastcollege.