Kwart bruidsparen uit begin jaren negentig haalt 20 jaar huwelijk niet

World Statistics Day

Een op de zes stellen die rond 1970 trouwden was na 20 jaar gescheiden. Van de bruidsparen uit begin jaren negentig zal binnen 20 jaar een kwart uit elkaar zijn.

Huwelijk populair, maar minder standvastig

Een partner is voor de meeste jongeren het ideaal. Bijna niemand van de alleenstaande twintigers wil alleen blijven: 90 procent wil samenwonen en de meesten willen ook trouwen. Van de twintigers die alleen wonen, zegt 75 procent van de mannen en 85 procent van de vrouwen te willen trouwen. Ondanks deze zoektocht naar die ene partner en de wens om te trouwen zijn huwelijken minder bestendig dan vroeger.

Van de paren die eind jaren zestig of begin jaren zeventig trouwden, was binnen 20 jaar een op de zes uit elkaar. Van de bruidsparen uit begin jaren negentig zal de komende jaren uiteindelijk een kwart gescheiden zijn.

Aandeel echtscheidingen binnen 20 jaar

Aandeel echtscheidingen binnen 20 jaar

Het Onderzoek Gezinsvorming

Gegevens over relatie- en gezinsvorming in Nederland zijn onder andere afkomstig uit het Onderzoek Gezinsvorming 2008 (OG2008) van het CBS. Doel van het OG2008 is om meer informatie te verzamelen over het verloop van de relatie- en gezinsvorming dan uitsluitend de informatie die uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) afkomstig is.

Het onderzoek, dat om de vijf jaar wordt gehouden, heeft plaatsgevonden in de periode maart tot en met augustus 2008. Er zijn uiteindelijk 3 814 mannen en 3 997 vrouwen van 18-62 jaar ondervraagd. De GBA is hiervoor als steekproefkader gebruikt. Alle personen, uit de geselecteerde gemeenten, die geboren zijn in de periode 1945-1989 kwamen voor de steekproef in aanmerking.

De enquêtes van het OG2008 werden face-to-face afgenomen door CBS-enquêtrices met behulp van een elektronische vragenlijst. Uiteindelijk heeft 60 procent van de geselecteerde personen daadwerkelijk meegedaan aan het onderzoek. Van de non-respons (4 408) heeft 69 procent geweigerd, was 14 procent niet thuis en resteerde een post ‘overig’ van 17 procent.

Aantal scheidingen in de komende jaren: een berekening

Voor huwelijken uit bepaalde huwelijksjaren kan worden nagegaan of deze wel of niet ontbonden zijn door scheiding of sterfte. De data uit het onderzoek geven namelijk de mogelijkheid om een zogenoemde ‘cohortvergelijking’ te maken. Dit is onderzoek waarbij wordt gevolgd en onderzocht of er na verloop van tijd een echtscheiding heeft plaats gevonden.

Stellen die in de periode 1990-1994 zijn getrouwd en in 2008 nog bij elkaar waren, hadden op dat moment een huwelijksduur van 14 tot 19 jaar. De kans dat ze vóór 20 jaar huwelijk zouden scheiden, was in 2008 nog niet waarneembaar, maar het CBS kon wel een schatting maken uit de waargenomen cijfers van paren die in de periode 1985-1989 zijn getrouwd.

Jan Latten en Arie de Graaf