Jaarlijks 7 procent van havo-3 naar vmbo

11-10-2010 09:30

Jaarlijks stroomt ongeveer 7 procent van de havo-leerlingen in leerjaar 3 af naar het vmbo. Het aandeel leerlingen dat van het derde leerjaar in het vwo naar de havo afstroomt is iets groter. Zo stapte 8 procent van de jongens over van vwo-3 naar de havo. Bij de meisjes lag dat aandeel zelfs nog iets hoger, op bijna 9 procent. Van de leerlingen die in schooljaar 2008/’09 in vwo-4 zaten, vervolgde 6 procent van de jongens en 7 procent van de meisjes hun schoolloopbaan in 2009/’10 op de havo.

Afstroom vanuit havo en vwo, 2008/’09-2009/’10

Afstroom vanuit havo en vwo, 2008/’09-2009/’10

Afstroom vanuit havo-4 en vwo-5 komt veel minder vaak voor, maar in havo-4 is het aandeel zittenblijvers met 13 procent hoger dan in andere klassen. Jongens blijven vaker zitten dan meisjes.

Zittenblijvers in havo en vwo, 2008/’09-2009/’10

Zittenblijvers in havo en vwo, 2008/’09-2009/’10

Saskia van Muijen

Bron: StatLine,