Aantal faillissementen neemt fors af

In september 2010 werden er 450 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dit waren er bijna 60 minder dan in augustus. Vergeleken met september 2009 was het aantal faillissementen ruim 180 lager.

In de eerste negen maanden van 2010 zijn er in totaal 4735 faillissementen uitgesproken. Dit is bijna 600 minder dan in dezelfde periode in 2009, maar nog altijd beduidend meer dan in de jaren daarvoor.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in september uit op 489, ruim 70 lager dan in augustus en de laagste stand in anderhalf jaar.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.