Caribisch Nederland

Vanaf 10 oktober 2010 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De Nederlandse Antillen bestaan dan niet meer, want alle eilanden hebben een nieuwe status.
Curaçao en Sint Maarten zijn nieuwe landen binnen het Koninkrijk. Met een ‘Status aparte‘ binnen het Koninkrijk worden Curaçao en Sint Maarten autonome landen. De landen krijgen zelfstandig bestuur en zijn niet meer afhankelijk van Nederland.
De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die inmiddels samen Caribisch Nederland heten, horen voortaan als ‘bijzondere gemeenten’ bij Nederland.
Bron: Rijksoverheid