Zeer allochtone buurten

Buurten waarin minstens de helft van de bewoners niet-westers allochtoon is.