Uitvoer blijft fors groeien

Het volume van de uitvoer van goederen was in juli bijna 13 procent groter dan een jaar eerder. Dit is evenveel als in juni. Voor het eerst lag het uitvoervolume ruim boven het niveau van twee jaar eerder.

Het volume van de invoer nam in juli met ruim 14 procent toe. De groei van het invoervolume was daarmee, net als in de voorgaande drie maanden, groter dan die van de uitvoer. Ook het invoervolume lag in juli ruim boven het niveau van 2008. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Volgens de Exportradar van september zijn de omstandigheden voor de Nederlandse export gunstiger dan een maand eerder.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 30,6 miljard euro. Dat is bijna 18 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met bijna 20 procent en kwam uit op 27,4 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 3,2 miljard euro. Dit is 0,1 miljard euro meer dan in juli 2009.

Zowel de invoer- als de uitvoerwaarde van alle productgroepen nam toe, met name bij de grondstoffen en minerale brandstoffen.

De invoer uit niet-EU-landen nam veel sterker toe dan de invoer uit EU-landen. De uitvoer naar EU- en niet-EU-landen groeide ongeveer even hard.

De uitvoerprijzen waren 7,3 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen waren 7,7 procent hoger. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van juli 2009 iets verslechterd.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel in juli van 13 september 2010. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.