Administratieve lasten CBS weer lager

In 2009 zijn de door het CBS veroorzaakte administratieve lasten bij het bedrijfsleven met 7 procent afgenomen.

De netto lastendruk over 2009 is ten opzichte van 2008 met 1,5 miljoen euro gedaald naar 19,8 miljoen euro. Dat is minder dan 0,2 procent van de totale door de overheid veroorzaakte lastendruk.

Het CBS streeft ernaar de lastendruk nog verder te verminderen. Dat doet het door meer gebruik te maken van al bestaande bestanden, het vergroten van de mogelijkheid vragenlijsten via internet in te vullen en door geavanceerde steekproef methoden toe te passen. Ook is een traject gestart om alternatieve mogelijkheden voor dataverzameling te onderzoeken en de waarneemstrategie te herijken.