Minder bedrijfsafval door recessie

In 2009 is 16,6 miljoen ton bedrijfsafval vrijgekomen. Dit is 2,1 miljoen ton (ruim 10 procent) minder dan in 2008. De lagere productie in bijna alle bedrijfsklassen is één van de belangrijkste redenen.

Daling bedrijfsafval per bedrijfsklasse

Daling bedrijfsafval per bedrijfsklasse

In de delfstoffenwinning, de chemische industrie en de basismetaalindustrie is bijna een derde minder afval geproduceerd dan in 2008. Het gaat hierbij voornamelijk om (licht) verontreinigde grond, slakken en slakkenzand. Bij de delfstoffenwinning is de lagere productie niet de enige reden voor de afname. Bij het boren naar olie wordt grond verontreinigd. In 2008 is eenmalig een aanzienlijke hoeveelheid vervuilde grond uit voorgaande jaren geruimd. Daarmee is het grote verschil met 2009 verklaard.

Bijna 15 miljoen ton wordt hergebruikt, hetgeen ruim 10 procent (1,9 mln ton) minder is dan het jaar er voor. De resterende 1,7 miljoen ton wordt gestort of verbrand. Deze verwerkingsmethoden zijn constant gebleven ten opzichte van 2008.

René Jolly

Bron: StatLine, Bedrijfsafval