Tweede fase nieuwe stijl

Met de invoering van de tweede fase nieuwe stijl in schooljaar 2007/’08 is het onderscheid tussen hoofd- en deelvakken verdwenen en zijn er veranderingen opgetreden in de samenstelling van vakkenpakketten. Dit leidt ertoe dat:

  • Natuur en gezondheid (NG) gekozen kan worden met Wiskunde A en natuurkunde niet langer verplicht is
  • Door het ontbreken van hoofd-en deelvakken een keuze voor natuurkunde, wiskunde B en scheikunde leidt tot het profiel Natuur en techniek (NT).
  • Natuur en techniek plus biologie het combinatieprofiel natuur vormen.

Tweede fase oude stijl

Natuur en gezondheid                     Natuur en techniek
Wiskunde B 1                                    Wiskunde B 1,2
Natuurkunde 1                                   Natuurkunde 1,2
Scheikunde 1                                    Scheikunde 1,2
Biologie

Tweede fase nieuwe stijl

Natuur en gezondheid                     Natuur en techniek
Wiskunde A (of B)                            Wiskunde B 
Scheikunde                                       Scheikunde   
Biologie                                              Natuurkunde
keuzevak:                                          keuzevak:
Natuurkunde                                      Biologie
Aardrijkskunde                                  Informatica
Leven en  technologie                       Leven en technologie
                                                          Wiskunde D