Inflatie iets omlaag

De inflatie bedroeg in augustus 1,5 procent. Dit is 0,1 procentpunt lager dan in juli. De afname van de inflatie is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van kleding en benzine. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Kleding was in augustus 3,0 procent goedkoper dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat de uitverkoop van de zomercollectie in 2010 langer duurde dan in 2009. In juli waren de kledingprijzen nog 1,2 procent hoger dan een jaar eerder.

Ook de ontwikkeling van de benzineprijzen had een inflatieverlagend effect. De benzineprijzen waren in augustus 4,7 procent hoger dan een jaar eerder, tegen 8,8 procent in juli.

Met 0,4 procentpunt droegen huisvesting, water en energie in augustus het meest bij aan de inflatie, gevolgd door vervoer met 0,3 procentpunt. Kleding en schoeisel drukten de inflatie daarentegen met 0,1 procentpunt. Andere goederen en diensten droegen niet of maar weinig bij aan de inflatie.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode had Nederland in augustus een inflatie van 1,2 procent. Eurostat, het Europees statistisch bureau, berekende voor de eurozone een inflatie van 1,6 procent. Augustus was de negende maand op rij waarin de inflatie in Nederland lager was dan die in de eurozone.

Meer weten over inflatie? Bekijk het CBS-filmpje op YouTube.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.