Iets meer faillissementen

In augustus 2010 werden er 530 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dit waren er 25 meer dan in juli. Vergeleken met augustus 2009 was het aantal faillissementen ruim 10 hoger.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde is na mei 2010 weer wat opgelopen. In augustus stond het op 567. Daarmee was het ruim 40 hoger dan in juli.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.