Uitzendbureaus positief over ontwikkeling werkgelegenheid

In augustus 2010 verwachtte een ruime meerderheid van de uitzendbureaus het personeelsbestand in de komende 3 maanden te gaan uitbreiden. De rest van de zakelijke dienstverleners daarentegen was nog steeds niet positief over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche. De ondernemers in de industrie voorzagen net als in de voorgaande maanden een krimp.

Verwachte personeelssterkte zakelijke dienstverleners

Verwachte personeelssterkte zakelijke dienstverleners

Uitzendbureaus uitzondering binnen zakelijke dienstverlening

Het aantal zakelijke dienstverleners dat een krimp van de personeelssterkte voorziet was in augustus 2010 nog net iets groter dan het aantal dat een groei verwacht. Bij de uitzendbureaus is de stemming heel anders. Hier verwachtte 55 procent een groei van de personeelssterkte in de komende 3 maanden en slechts 2 procent een krimp. Augustus was de zevende maand op rij waarin de uitzendbranche positief was over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid.

IT-bedrijven dachten in augustus dat hun personeelssterkte nauwelijks zal veranderen. De overige branches binnen de zakelijke dienstverlening verwachtten een krimp van hun personeelssterkte. Vooral architecten- en ingenieursbureaus waren negatief.

Verwachte personeelssterkte zakelijke dienstverleners, per branche

Verwachte personeelssterkte zakelijke dienstverleners, per branche

Ondernemers industrie verwachten nog steeds afname personeelssterkte

De ondernemers in de industrie waren in augustus even somber over de toekomstige werkgelegenheid als in de voorgaande twee maanden. Alleen de ondernemers in de transportmiddelenindustrie, de machine- en apparatenindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie verwachtten hun personeelsomvang in de komende drie maanden uit te breiden. De overige ondernemers voorzagen een krimpende of gelijk blijvende personeelssterkte.

Verwachte personeelssterkte industrie

Verwachte personeelssterkte industrie

Wouter Jonkers

Bronnen: StatLine,