Zakelijke dienstverleners verwachten toename omzet

Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in augustus groter dan het aantal dat een afname voorziet. Het saldo kwam in augustus uit op +9, tegen -4 in juli. In juni en juli zijn er doorgaans meer ondernemers die een afname van de omzet verwachten dan in de andere maanden van een jaar.

Over het economisch klimaat dachten de ondernemers in augustus iets positiever dan in juli. De stemming over de toekomstige werkgelegenheid verslechterde daarentegen iets. Het aantal zakelijke dienstverleners dat verwachtte de personeelssterkte de komende drie maanden uit te breiden was in augustus ongeveer even groot als het aantal dat een krimp voorzag.

Ondernemers in de uitzendbranche zijn zeer optimistisch. Hun verwachtingen over de omzet in de komende 3 maanden, de toekomstige personeelsomvang en de prijzen zijn zeer positief. Bovendien vinden zij het economisch klimaat erg gunstig. De stemming van de ondernemers in de andere branches van de zakelijke dienstverlening is aanzienlijk gematigder.

Bij de ontwikkelingen en verwachtingen in de zakelijke dienstverlening kunnen seizoeneffecten een rol spelen. Vanwege de beperkte lengte van de reeksen wordt hier nog niet voor gecorrigeerd.

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.