Toename wettelijke schuldsaneringen zet door

Het aantal uitgesproken schuldsaneringen volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen was in de eerste helft van dit jaar 20 procent hoger dan in de eerste helft van 2009. In het tweede halfjaar van 2009 lag het aantal uitspraken al 14 procent hoger dan een jaar ervoor. Dit zijn de hoogste stijgingspercentages sinds eind 2004. Het aantal uitspraken ligt echter nog altijd ver onder de periode van voor de wetswijziging van 1 januari 2008.

Ontwikkeling uitgesproken schuldsaneringen

Ontwikkeling uitgesproken schuldsaneringen

Toename bij (ex-) ondernemers relatief groot

Doorgaans heeft ongeveer een op de vijf schuldsaneringen betrekking op (ex-)ondernemers. In deze groep was de stijging in het eerste halfjaar van 2010 naar verhouding veel groter dan bij particulieren. Het aantal uitspraken met betrekking tot (ex-)ondernemers was 32 procent hoger dan een jaar eerder. Bij particulieren was dat 18 procent.

Forse stijging in Zeeland en Groningen

Tussen de provincies liepen de ontwikkelingen sterk uiteen. In Flevoland en Groningen werden in de eerste helft van 2010 relatief de meeste schuldsaneringen verleend. In Groningen groeide het aantal met 55 procent.

Verreweg de sterkste stijging vond echter plaats in Zeeland: hier is het aantal uitspraken in de eerste helft van 2010 meer dan verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Toen werden relatief zeer weinig zaken uitgesproken doordat het aantal aanvragen laag was. Nu ligt daar het aantal op 31 per 100 duizend inwoners, gelijk aan het landelijke cijfer.

Ook in Utrecht vond een forse stijging plaats, van 48 procent, maar nog steeds was dat de provincie met het laagste aantal schuldsaneringen per 100 duizend inwoners.

Uitgesproken schuldsaneringen per provincie

Uitgesproken schuldsaneringen per provincie

Ook sterke stijging in Den Haag en Rotterdam

Het aantal schuldsaneringen in Den Haag en Rotterdam is in het eerste halfjaar van 2010 sterk gestegen: 41 procent ten opzichte van voorgaand jaar. In Amsterdam was sprake van een kleine toename, terwijl in Utrecht het aantal licht daalde.

Het relatieve aantal uitspraken was in het eerste halfjaar van 2010 het hoogst in Amsterdam (44 per 100 duizend inwoners). In Den Haag zijn 36 van de 100 duizend inwoners in de wettelijke schuldsanering terecht gekomen en in Rotterdam 20. Utrecht heeft naar verhouding de minste schuldsaneringen met 11 per 100 duizend inwoners.

Uitgesproken schuldsaneringen in de vier grote steden

Uitgesproken schuldsaneringen in de vier grote steden

Wim Vissers en Vinodh Lalta

Bron: StatLine, Schuldsaneringen, kwartaalcijfers.