Stemming ondernemers industrie verbeterd

Na dalingen in juni en juli is het producentenvertrouwen in augustus gestegen. De indicator kwam uit op 0,4, tegen -2,4 in juli. De ondernemers in de industrie waren vooral veel optimistischer over de verwachte productie in de komende drie maanden.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.

De stemming over de toekomstige productie was veel optimistischer dan in juli. In tegenstelling tot de voorgaande maand verwachtten de ondernemers in augustus een toename. Het oordeel over de voorraden verbeterde ook, maar in veel mindere mate. Het oordeel over de orderpositie veranderde nauwelijks.

Het aantal ondernemers dat verwachtte dat de verkoopprijzen in de komende drie maanden zullen stijgen was in augustus groter dan het aantal dat een daling voorzag. Over de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij hun bedrijf waren de ondernemers even somber als in juli.

Branchegegevens over het producentenvertrouwen in de industrie zijn opgenomen in de Industriemonitor op de CBS-website.

Producentenvertrouwen industrie

Producentenvertrouwen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.