Krimp voorraden industrie vrijwel even groot

De ondernemers in de industrie hielden in juni 2010 ruim 13 procent minder voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. De afname was vergelijkbaar met die in voorgaande maanden. De voorraden eindproduct zijn al bijna anderhalf jaar lang onafgebroken lager dan een jaar eerder. De omvang van de krimp neemt de laatste maanden echter niet verder toe. In juni viel de afname van de voorraden samen met een  toename van de omzet in de industrie.

De index van de voorraden gereed product (2005=100) kwam in juni uit op 96,3. Dit is 0,5 punt hoger dan in mei. Al met al lag de index ook in juni maar weinig boven het niveau van januari 2010, toen met 95,5 een dieptepunt bereikt werd.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Tevredenheid over voorraden

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te groot (negatief), normaal of te klein (positief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

In juli 2010 oordeelden de ondernemers wat negatiever over de voorraden dan in juni. In augustus verbeterde het oordeel weer iets. Met een saldo van -1 was het aantal ondernemers dat de voorraden te groot vond bijna net zo groot als het aantal dat de voorraden als te klein beschouwde. De ondernemers denken veel positiever over hun voorraadniveau dan een jaar geleden. Deze omslag in het oordeel valt samen met de gerealiseerde krimp van de voorraden in het afgelopen jaar.

Oordeel voorraad gereed product

Oordeel voorraad gereed product

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.