Vertrouwen consumenten stijgt

De stemming onder consumenten is voor de tweede achtereenvolgende maand verbeterd. De indicator van het consumentenvertrouwen kwam in augustus uit op -11, tegen -14 in juli. Hiermee is het vertrouwen terug op het niveau van eind 2009, na een geleidelijke verslechtering in de eerste helft van 2010. Onder de consumenten zijn er nog altijd meer pessimisten dan optimisten.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Consumenten vonden de tijd voor het doen van grote aankopen in augustus duidelijk gunstiger dan in juli. Dit onderdeel van het consumentenvertrouwen verbeterde van ‑14 naar -5. Het oordeel van consumenten over hun eigen financiële situatie veranderde echter maar weinig. De koopbereidheid nam per saldo met 2 punten toe en kwam in augustus uit op -8. Daarmee is de koopbereidheid nog altijd laag.

Over het algemeen economisch klimaat waren consumenten ook minder somber dan in juli. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen steeg met 5 punten en kwam uit op -14. Zowel het oordeel over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden als dat over de komende 12 maanden verbeterde.

Verder zijn de verwachtingen over de ontwikkeling van de werkloosheid verbeterd. In augustus dacht 43 procent van de consumenten dat de werkloosheid in de komende 12 maanden zal toenemen, tegen 53 procent in juli. Een kwart van de consumenten rekende in augustus op een daling van de werkloosheid. Dat was in juli nog 21 procent. Uit de nieuwste cijfers over de werkloosheid blijkt dat deze in juli verder is afgenomen.

Meer weten over consumentenvertrouwen? Bekijk het CBS filmpje op YouTube.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.