Minder faillissementen in eerste helft 2010

In het eerste halfjaar van 2010 zijn er 6,7 procent minder faillissementen uitgesproken dan in dezelfde periode van 2009. Het aantal failliet verklaarde particulieren en eenmanszaken lag 5 procent lager dan een jaar eerder. Bij bedrijven en instellingen bedroeg de daling 7,5 procent. In totaal is van bijna 1,8 duizend particulieren en eenmanszaken en meer dan 3,2 duizend bedrijven en instellingen het faillissement uitgesproken.

Uitgesproken faillissementen

Uitgesproken faillissementen

Meer faillissementen in bouw en landbouw

De meeste bedrijfstakken vertonen een daling. Zo daalde het aantal faillissementen in de handel en reparatie en de zakelijke dienstverlening met respectievelijk meer dan 23 en bijna 16 procent.

Bij drie bedrijfstakken is echter een stijging te zien, waarvan de grootste in de bouwnijverheid. Hier lag het aantal faillissementen 47 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2009. In de landbouw is het aantal faillissementen met bijna 44 procent gestegen. Bij de overige dienstverlening was er een lichte stijging van ruim 2 procent.

Faillissementen van bedrijven (excl. eenmanszaken) per bedrijfstak

Faillissementen van bedrijven (excl. eenmanszaken) per bedrijfstak

Procentueel grootste daling in Flevoland

In de eerste zes maanden van 2010 lieten de provincies een divers beeld zien. In Flevoland zijn bijna 38 procent minder faillissementen uitgesproken dan een jaar eerder. Ook vijf andere provincies vertonen een daling.

In zes provincies was juist sprake van een stijging. De grootste vond plaats in Overijssel. Daar werden ruim 12 procent meer faillissementen uitgesproken dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Uitgesproken faillissementen per provincie

Uitgesproken faillissementen per provincie

Arie Eilbracht

Bron StatLine