Uitvoer fors hoger

Het volume van de uitvoer van goederen was in juni 14 procent groter dan een jaar eerder. In mei was dit nog ruim 16 procent. Bij deze cijfers moet in ogenschouw worden genomen dat het uitvoervolume in de eerste helft van 2009 steeds 11 tot 16 procent kleiner was dan in 2008. In juni 2010 lag het uitvoervolume net als in mei iets boven het niveau van twee jaar eerder.

Het volume van de invoer nam in juni met 20 procent toe. De groei van het volume van de invoer was daarmee net als in mei groter dan in de voorgaande maanden. Ook het invoervolume ligt iets boven het niveau van 2008. De invoer groeit de laatste drie maanden harder dan de uitvoer. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Volgens de Exportradar van augustus zijn de omstandigheden voor de Nederlandse export ongeveer even gunstig als een maand eerder. In de voorgaande maanden verbeterden de omstandigheden steeds.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 32,3 miljard euro. Dat is ruim een kwart meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met 32 procent en kwam uit op 29,6 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 2,7 miljard euro. Dit is een half miljard euro minder dan in juni 2009.

De in- en uitvoerwaarde van alle productgroepen groeide flink. De invoer uit niet-EU-landen nam sterker toe dan de invoer uit EU-landen.

De uitvoerprijzen waren 8,1 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen waren 7,6 procent hoger. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van juni 2009 iets verbeterd.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.