Lasten voor riolering

De lasten voor riolering zijn exclusief de lasten van kwijtschelding van de rioolheffing en exclusief de toevoegingen aan bestemmingsreserves. De lasten voor riolering zijn vanaf 2004 beschreven omdat de rioleringslasten vóór 2004 niet vergelijkbaar zijn met de lasten van de jaren erna door de invoering van nieuwe verslagleggingvoorschriften.