100 procent

In principe mogen gemeenten hun tarieven verhogen tot een niveau van 100 procent kostendekking. Omdat in het riooltarief de (compensabele) btw mag worden meegenomen en de lastenramingen exclusief btw zijn, kunnen in de begroting de geraamde rioolbaten hoger zijn dan de geraamde lasten.