Economie groeit met 2,1 procent

  • Groei 2,1 procent in vergelijking met een jaar eerder
  • Kwartaal op kwartaal 0,9 procent groei
  • Export blijft motor achter herstel economie
  • Deels herstel investeringen
  • Voorzichtig herstel aantal banen

Volgens de eerste, voorlopige raming van het CBS is de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van 2010 met 2,1 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Vergeleken met het voorgaande kwartaal groeide de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van 2010 met 0,9 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten.

Krachtige groei van de uitvoer

In het tweede kwartaal van 2010 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten 12 procent hoger dan een jaar eerder. Deze groei betreft zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer. De uitvoer van Nederlands product groeide met 10 procent. Vooral de buitenlandse vraag naar producten van de chemische, metaal- en elektrotechnische industrie was fors hoger.

Deels herstel investeringen

In het tweede kwartaal van 2010 is er 5 procent minder geïnvesteerd dan een jaar eerder. De investeringen in bedrijfsgebouwen, woningen en de grond-, weg-, en waterbouw (gww) waren fors lager, maar het beeld is minder negatief dan in het voorgaande kwartaal. De investeringen in machines en het wagenpark lieten een omslag zien en stegen ten opzichte van een jaar eerder. De investeringen in computers stegen verder.

Consumptie huishoudens blijft zwak

Huishoudens hebben in het tweede kwartaal 0,7 procent meer besteed dan een jaar eerder. Deze groei is volledig toe te schrijven aan twee factoren. Door het koude weer hebben huishoudens meer aardgas verbruikt en er zijn in het tweede kwartaal meer nieuwe auto's aangeschaft.

Industrie groeit sterk, krimp bouw houdt aan

De industrie groeide met ruim 8 procent in het tweede kwartaal. Over de hele linie is de productie in de industrie toegenomen. De handel en het transport profiteerden hiervan en groeiden met respectievelijk 7 en 6 procent.

De krimp in de bouwnijverheid houdt aan, maar is minder groot dan in het eerste kwartaal van 2010. In het tweede kwartaal is er 11 procent minder geproduceerd dan een jaar eerder.

Voorzichtig herstel aantal banen

In het tweede kwartaal van 2010 waren er 82 duizend banen van werknemers minder dan in hetzelfde kwartaal van 2009. Dit is een daling van 1 procent. Na correctie voor seizoensinvloeden is het aantal banen in het tweede kwartaal 17 duizend hoger dan in het eerste kwartaal van 2010. Dit is na 5 kwartalen van banenkrimp weer een banengroei van 0,2 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.