Bevolking groeit minder sterk

  • Daling aantal verhuizingen afgezwakt
  • Migratiesaldo blijft hoog
  • Emigratie toegenomen

Bevolkingsgroei

Van midden 2009 tot midden 2010 groeide de bevolking met 83 duizend personen. Wel is het tempo van de groei in het eerste halfjaar van 2010 lager dan een jaar geleden. De groei is in de eerste helft van 2010 met ruim 6 duizend gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Dat komt doordat er meer emigranten waren en minder immigranten. Het aantal geboorten blijft het aantal sterfgevallen op jaarbasis met zo’n 50 duizend overtreffen. Op 1 juli 2010 telde Nederland 16,6 miljoen inwoners. Dit blijkt uit nieuwe gegevens van het CBS.

Binnenlandse verhuizingen

In het tweede kwartaal van 2010 daalde het aantal verhuisde personen nog met 1,5 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2010 daalde het aantal verhuisde personen vrijwel in dezelfde mate. Daarmee is de daling van het aantal verhuizingen die eind 2008 begon aanzienlijk afgezwakt. Het niveau ligt echter nog ver onder het niveau van voor de economische crisis. Het tempo van de daling lag het hoogst in het tweede kwartaal van 2009.

Vooral onder gezinnen is het aantal verhuisde personen in de eerste helft van 2010 minder sterk afgenomen dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Migratie

Het migratiesaldo is hoog gebleven, ondanks de economische crisis. In de eerste helft van 2010 is de immigratie met 1,2 duizend gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt neer op een daling van 2 procent. Er kwamen vooral minder immigranten uit Irak en Somalië. Daarnaast daalde de immigratie van personen geboren in Nederland of andere EU lidstaten.

De emigratie is in de eerste zes maanden van 2010 toegenomen met 4,2 duizend, een toename van ruim 8 procent. Ten dele kan dit een effect zijn van opschoning van de gemeentelijke registers in verband met de Tweede Kamerverkiezingen, waarbij personen die vertrokken zijn zonder dit te melden uit het register worden afgevoerd.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.