Aantal vacatures vrijwel onveranderd

Eind juni 2010 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 115 duizend vacatures open. Dit zijn er duizend meer dan eind maart. De overheid zorgde voor de bescheiden toename, het aantal vacatures in de particuliere sector veranderde niet.

In het tweede kwartaal van 2010 ontstonden 191 duizend vacatures. Dit zijn er 7 duizend meer dan in het tweede kwartaal van 2009. Het aantal ontstane vacatures was voor het eerst in twee jaar groter dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures was nog wel lager. In het tweede kwartaal van 2010 werden 182 duizend vacatures vervuld, tegen 202 duizend in dezelfde periode van 2009.

De vacaturegraad (het aantal vacatures per 1000 banen) kwam in het tweede kwartaal uit op 16. Dit is vrijwel gelijk aan de stand in het tweede kwartaal van 2009. In voorgaande kwartalen was de vacaturegraad aanzienlijk lager dan een jaar eerder. De horeca en de informatie- en communicatiebranche hadden de meeste vacatures per 1000 banen.

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.