Inflatie fors hoger

De inflatie bedroeg in juli 1,6 procent. Dit is 0,8 procentpunt hoger dan in juni. De hogere inflatie is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van aardgas. De jaarlijkse aanpassing van de huurprijzen drukte de inflatie iets.
De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. 

Aan de inflatie in juli droegen huisvesting, water en energie 0,3 procentpunt bij. In juni had deze artikelgroep nog een verlagend effect op de inflatie van 0,4 procentpunt. Vervoer leverde met 0,4 procentpunt de grootste bijdrage aan de inflatie in juli. Voeding, dranken en tabak droegen 0,2 procentpunt bij. 

Bijdrage aan de inflatie, per artikelgroep

Bijdrage aan de inflatie, per artikelgroep

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode had Nederland in juli een inflatie van 1,3 procent. Eurostat, het Europees statistisch bureau, berekende voor de eurozone een inflatie van 1,7 procent. Het verschil met Nederland is hiermee minder groot dan in voorgaande maanden.

Meer weten over inflatie? Bekijk het CBS-filmpje op YouTube.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.