Consumptie neemt toe

Huishoudens hebben in mei 1,2 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in mei 2009. De groei van de consumptie was groter dan die in april, toen werd er 0,4 procent meer besteed. De toename is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het koele weer in mei. Daardoor werd veel meer gas verbruikt dan in mei 2009. Aan goederen werd in mei 2,9 procent meer uitgegeven. De bestedingen aan diensten namen af met 0,2 procent. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van koopdagen.

De uitgaven aan voedings- en genotmiddelen waren in mei bijna 4 procent hoger dan een jaar eerder. Aan duurzame goederen werd in mei 1 procent meer uitgegeven dan in mei 2009. De bestedingen aan personenauto’s waren weliswaar hoger dan een jaar eerder, maar de toename was minder groot dan die in voorgaande maanden. Ook aan huishoudelijke artikelen werd meer geld uitgegeven. Daarentegen werd er in mei minder besteed aan schoeisel en kleding.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.