Werknemers

De cijfers in dit artikel hebben betrekking op werknemers van 15 tot 65 jaar met betaald werk voor 12 uur of meer per week.