Mannen zonder kinderen

Voor dit artikel is de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen uit de geboortecohorten 1945-1949, 1950-1954, 1955-1959 en 1960-1964 gebaseerd op data uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De GBA bevat diverse gegevens over iedere persoon die in Nederland geregistreerd staat, waaronder zijn geboortedatum en de geboortedata van zijn kinderen. Op basis van deze informatie zijn de cijfers over kinderloosheid en de leeftijd bij de geboorte van het eerste kind berekend.