In steeds meer gezinnen werken beide ouders

In de meeste tweeoudergezinnen werken beide ouders. Het ging in 2009 om ruim drie kwart van de ouderparen. Voor 70 procent van de moeders gaat de meeste tijd op aan zorg en huishoudelijk werk. Bij de vaders is dat bijna 10 procent.

Klein aantal moeders werkt meer dan vader

Nederland telde vorig jaar 1,6 miljoen ouderparen met minstens één minderjarig kind. In 77 procent van deze gezinnen werkten beide ouders. Dat was in 2002 nog 68 procent.

In 2009 werkte in 62 procent van de gezinnen de vader de meeste uren, in 13 procent werkten beide ouders evenveel en in 2 procent werkte de moeder het meest.

In een op acht gezinnen werken de ouders evenveel

Het aandeel ouderparen waar beide ouders werken, maar waar de vader de meeste uren werkt, is toegenomen van 56 procent in 2002 naar 62 procent in 2009. Dit komt doordat steeds meer moeders in een grotere deeltijdbaan werken. Ook steeg het aandeel paren die beiden evenveel werken met 3 procentpunt tot 13 procent. Tegelijkertijd daalde het aandeel waarvan alleen de vader werkt van 26 naar 17 procent.

Verdeling van werk van ouders met minderjarige kinderen

Verdeling van werk van ouders met minderjarige kinderen

Moeder besteedt meeste tijd aan gezin

Van de vaders besteedt 87 procent de meeste tijd aan betaald werk. Iets minder dan een op de tien ziet het gezin als voornaamste tijdsbesteding. Bij moeders is dit juist omgekeerd: ruim 70 procent is vooral bezig met de zorg voor huishouden en gezin. Een kwart besteedt de meeste uren aan betaald werk.

Als beide ouders evenveel werken, worden arbeid en zorg gelijker verdeeld. Ongeveer een derde van de moeders geeft aan in de eerste plaats voor het gezin te zorgen, tegenover 10 procent van de vaders. Als de moeder de meeste uren werkt, is ruim 40 procent van de vaders in eerste instantie huisvader.

Belangrijkste tijdsbesteding van ouders met minderjarige kinderen, 2007-2009

Belangrijkste tijdsbesteding van ouders met minderjarige kinderen, 2007-2009

Vader ziet zelden af van werk vanwege de kinderen

Van de moeders die niet of minder dan 12 uur werken is de zorg voor het gezin in 65 procent van de gevallen de belangrijkste reden om niet of slechts een gering aantal uren te werken. Bij vaders speelt dit slechts in 6 procent van de gevallen. Voor hen is ziekte of arbeidsongeschiktheid doorgaans de belangrijkste reden.

Redenen van ouders om af te zien van betaald werk, 2007-2009

Redenen van ouders om af te zien van betaald werk, 2007-2009

Marjolein Korvorst en Tanja Traag

Bronnen: