Veelvoorkomende misdrijven

Hieronder vallen de vermogensmisdrijven, de vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en de geweldsmisdrijven.