Misdrijven

Misdrijven zijn feiten, strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht en in tal van bijzondere wetten.

Van de regio Zeeland ontbreken nog de gegevens over 2009. Van een aantal regio’s ontbreekt nog een deel van de gegevens over verkeersmisdrijven. Om de uitkomsten van 2009 goed te kunnen vergelijken met die van voorgaande jaren zijn de gegevens van regio Zeeland en de gegevens over verkeersmisdrijven over alle jaren buiten beschouwing gelaten.

Vanaf 2009 krijgt het CBS de gegevens van de geregistreerde misdrijven niet meer rechtstreeks van de afzonderlijke regiokorpsen, maar via de landelijke politie informatie databank GIDS. Het CBS heeft op basis van deze gegevens een nieuwe reeks over de geregistreerde criminaliteit gemaakt vanaf het verslagjaar 2005. In deze reeks zijn de delicten ingedeeld volgens een nieuwe, meer gedetailleerde classificatie van misdrijven.