Geregistreerde criminaliteit

Het totaal in processen-verbaal (van aangifte of ambtshalve opgemaakt) vastgelegde strafbare feiten. In de Politiestatistiek worden alleen de misdrijven geteld. Geregistreerde overtredingen vallen buiten de Politiestatistiek.