Geregistreerde criminaliteit blijft gelijk

In 2009 registreerde de politie ruim 1 miljoen misdrijven. De geregistreerde criminaliteit is daarmee even hoog als in het voorgaande jaar. In 2008 daalde het aantal door de politie geregistreerde misdrijven nog met 2 procent.

Meer vermogensmisdrijven, minder vernielingen

Van de veelvoorkomende misdrijven steeg het aantal vermogensmisdrijven in 2009 met 2 procent. De vernielingen daalden met bijna 10 procent. Het aantal geweldsmisdrijven bleef nagenoeg gelijk. De stijging van de vermogensmisdrijven komt vooral door de forse toename van diefstal met geweld (+26 procent ) en bedrog (+25 procent).

Geregistreerde criminaliteit, naar misdrijf

Geregistreerde criminaliteit, naar misdrijf

Woning en winkel vaker doelwit

Het aantal woninginbraken bedroeg in 2009 bijna 74 duizend. Dat was 6 procent meer dan in 2008. Winkeldiefstallen namen eveneens fors toe: van 37 duizend in 2008 naar 40 duizend in 2009 (+9 procent).

Ook diefstal van brom-/snorfiets (+15 procent ), diefstal van motor/scooter (+14 procent) en (gewapende) overvallen (+18 procent) stegen relatief sterk. Personenauto’s, vaartuigen, bedrijven, scholen, sportcomplexen en overige gebouwen waren in 2009 echter veel minder vaak het doelwit van diefstal of inbraak.

Het aantal gevallen van zakkenrollerij steeg in 2009 met 5 procent. Straatroof nam juist met 5 procent af.

Openbaar vervoer en auto minder vaak getroffen door vernieling

Vooral het aantal vernielingen in het openbaar vervoer daalde in 2009 spectaculair
(- 41 procent). Ook vernielingen aan auto’s werden veel minder vaak geregistreerd (-9 procent). Openbare gebouwen waren in 2009 echter wel vaker het doelwit van vernieling (+11 procent).

Geregistreerde vernielingen

Geregistreerde vernielingen

Geregistreerde criminaliteit daalt het sterkst in Flevoland

In 11 van de 24 politieregio’s daalde in 2009 het aantal geregistreerde veelvoorkomende misdrijven. Vooral in Flevoland en Friesland registreerde de politie, met respectievelijk -13 procent en -8 procent, veel minder misdrijven. In de regio Brabant-Zuidoost bleef de geregistreerde criminaliteit gelijk. In de overige 12 regio’s steeg de geregistreerde criminaliteit. Het sterkst was dit het geval in de regio’s Zaanstreek-Waterland (+13 procent ), Drenthe (+9 procent) en Kennemerland (+9 procent).

Harry Eggen en Harm Aten

Bron:  StatLine, Geregistreerde criminaliteit