Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2010

omslag bevolkingstrends

Artikelen in dit nummer:

Boemerangkinderen: weer terug naar het ouderlijk huis

Cohortvruchtbaarheid van mannen

Stijging aantal asielzoekers in Nederland iets groter dan in EU

Aantal adoptiekinderen afgenomen

Onzekerheidsmarges voor de sterfteprognose van het CBS

Geslachtsvoorkeuren bij het krijgen van kinderen: veranderingen over geboortecohorten

Vertrouwen in medemens en instituties toegenomen aan het begin van de 21e eeuw

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders

Risicofactoren voor voortijdig schoolverlaten en jeugdcriminaliteit

Bron: Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2010