Vrouwen tussen 25-35 jaar

Om de recente ontwikkeling in het opleidingsniveau en de arbeidsdeelname van vrouwen te kunnen beschrijven zijn voor dit artikel vrouwen tussen 25 en 35 jaar geselecteerd. Veel personen onder de 25 jaar volgen nog onderwijs en hebben daarmee hun uiteindelijke opleidingsniveau nog niet behaald. Voor personen boven de 35 jaar zal het behalen van hun laatste diploma veelal te lang geleden zijn om over recente ontwikkelingen te kunnen spreken.