Zakelijke dienstverleners verwachten afname omzet

Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal stijgen was in juni kleiner dan het aantal dat een afname voorziet. Het saldo kwam in juni uit op -7, tegen +12 in mei. In juni en juli zijn er doorgaans meer ondernemers die een afname verwachten dan in andere maanden. Seizoeneffecten spelen hierbij mogelijk een rol.

Het oordeel van de zakelijke dienstverleners over het economisch klimaat verslechterde iets. Het aantal zakelijke dienstverleners dat verwachtte de komende drie maanden de personeelssterkte uit te breiden was in juni even groot als het aantal dat een krimp van de personeelssterkte voorzag.

De stemming in de uitzendbranche was net als in mei zeer positief. De ondernemers waren in juni zeer optimistisch over de verwachte ontwikkeling van hun omzet, de toekomstige personeelssterkte en het economisch klimaat.

Bij de ontwikkelingen en verwachtingen in de zakelijke dienstverlening kunnen seizoeneffecten een rol spelen. Vanwege de beperkte lengte van de reeksen wordt hier nog niet voor gecorrigeerd.

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.