Voorraden industrie krimpen meer dan een jaar onafgebroken

De ondernemers in de industrie hielden in april 13,5 procent minder voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. De afname in april was iets groter dan in maart. De voorraden zijn al meer dan een jaar maandelijks onafgebroken lager dan een jaar eerder. De index van de voorraden gereed product (2005=100) steeg licht naar 97,2. De afname van de voorraden viel samen met een verdere toename van de omzet in de industrie in april.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Oordeel voorraden neutraal

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te groot (negatief), normaal of te klein (positief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

In juni 2010 was het oordeel over de voorraden neutraal. Het aantal ondernemers dat de voorraden te klein vond was gelijk aan het aantal dat de voorraden als te groot beschouwde. Vorige maand vond per saldo 2 procent van de ondernemers hun voorraad te klein.
De ondernemers denken veel positiever over hun voorraadniveau dan een jaar geleden. Deze omslag in het oordeel valt samen met de gerealiseerde krimp van de voorraden in het afgelopen jaar.

Oordeel voorraad gereed product

Oordeel voorraad gereed product

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.