Tweede raming eerste kwartaal 2010: economie groeit 0,6 procent

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2010 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming van de economische groei komt 0,5 procentpunt hoger uit dan de eerste raming van 12 mei. Aan de productiekant valt vooral de groei van de delfstoffenwinning, de financiële instellingen en de overheid hoger uit dan eerder was geraamd. Verder is de productie van de bouw opwaarts aangepast, waardoor de forse krimp van deze bedrijfstak iets minder groot is dan eerder geraamd. In vergelijking met de eerste raming is aan de bestedingenkant de krimp van de investeringen iets kleiner. Het handelssaldo goederen is opwaarts aangepast.

Kwartaal-op-kwartaalgroei 0,3 procent

De Nederlandse economie groeide in het eerste kwartaal met 0,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is 0,1 procentpunt groter dan bij de eerste raming.

Jaarcijfers

Met de herziene cijfers van het eerste kwartaal van 2010 zijn ook de jaarramingen van 2007 (definitief), 2008 (nader voorlopig) en 2009 (voorlopig) bijgesteld. De economische groei van 2007 is met 0,3 procentpunt opwaarts bijgesteld van 3,6 procent naar 3,9 procent. De groei van 2008 is met 0,1 procentpunt neerwaarts bijgesteld van 2,0 procent naar 1,9 procent. De krimp van 2009 is met 0,1 procentpunt bijgesteld van -4,0 procent naar -3,9 procent.

Bron: