Minder mensen van beroep veranderd in 2009

Tussen 2008 en 2009 zijn 773 duizend mensen van beroep veranderd. Dat waren er van 2007 op 2008 nog ruim 100 duizend meer. Veranderen van beroep gaat vaak samen met een verandering van werkkring. Juist dit kwam in 2009 veel minder voor.

Beroepenmobiliteit

Beroepenmobiliteit

In onzekere economische tijden minder verandering van beroep

Van de 6,7 miljoen mensen die zowel in 2008 als in 2009 werkzaam waren in een baan van minimaal twaalf uur per week, zijn er 773 duizend van beroep veranderd. De beroepenmobiliteit is daarmee 11,5 procent. Tussen 2007 en 2008 wisselden nog 880 duizend mensen van beroep. Dit laat zien dat minder mensen van beroep veranderen in onzekere economische tijden. De afname is terug te zien in bijna alle beroepsklassen.

Beroepenmobiliteit, naar positie in de werkkring

Beroepenmobiliteit, naar positie in de werkkring

Onder zelfstandigen juist een toename

Voor werkenden met een vast of flexibel dienstverband is de beroepenmobiliteit vrijwel gelijk afgenomen. Voor zelfstandigen ligt het anders. In deze groep is het aandeel dat van beroep verandert gestegen van 6 naar 7 procent. Hier speelt mee dat zelfstandigen wat vaker niet meer voor zichzelf maar voor een werkgever zijn gaan werken. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat meer zelfstandigen het moeilijk krijgen tijdens economisch slechtere tijden.

Beroepenmobiliteit en veranderen van werkkring

Beroepenmobiliteit en veranderen van werkkring

Minder beroepenmobiliteit naar andere werkkring

Het merendeel van de mensen die van beroep veranderen, verandert ook van werkkring. Tussen 2008 en 2009 zijn er 317 duizend mensen binnen de eigen werkkring van beroep gewisseld en 455 duizend mensen zowel van beroep als van werkkring. Vooral die laatste groep is sterk afgenomen. Tussen 2007 en 2008 waren er nog 538 duizend mensen die zowel van beroep als van werkkring veranderden.

Doreen Ewalds en Robert de Vries

Bron: StatLine,