Ruilvoet wederom slechter

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in april 2010 verslechterd ten opzichte van een jaar eerder. De prijzen van geïmporteerde goederen lagen 9,0 procent hoger en die van geëxporteerde goederen 7,0 procent. Ook ten opzichte van een maand eerder verslechterde de ruilvoet.

De ruilvoetverslechtering hangt sterk samen met de ontwikkeling van de prijzen van aardolie en aardgas. Nederland importeert veel meer aardolie dan het exporteert, en exporteert veel meer aardgas dan het importeert. De aardolieprijzen waren veel hoger dan een jaar eerder en de aardgasprijzen juist lager. Dat de invoerprijzen hoger waren, komt behalve door de duurdere aardolie ook door de hogere prijzen van aardolieproducten en basismetaalproducten. Ook de uitvoerprijzen van deze producten, alsmede die van chemische producten, waren veel hoger dan een jaar eerder.

Meer informatie over de ruilvoet is te vinden in het artikel “Ruilvoetontwikkeling goederenhandel buitenland”.

Ruilvoet

Ruilvoet

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.