Inkomenskloof tussen economisch zelfstandige vrouwen en mannen gelijk gebleven

Steeds meer vrouwen zijn economisch zelfstandig. Verdiende in 2000 nog 39 procent van de vrouwen met werken ten minste het bijstandsniveau van een alleenstaande, in 2008 was dat 46 procent. Het verschil in het gemiddelde inkomensniveau met mannen bleef echter in deze periode constant.

Inhaalslag economische zelfstandigheid vrouwen

Bij mannen lag het aandeel economisch zelfstandigen in 2000-2008 steeds rond de 70 procent. Door de groei van de economische zelfstandigheid onder vrouwen in deze periode is het verschil tussen vrouwen en mannen op dit gebied dus kleiner geworden.

Het verschil in economische zelfstandigheid komt deels doordat vrouwen dikwijls minder uren gaan werken of stoppen met werken na de komst van kinderen, terwijl weinig mannen hun arbeidspatroon dan aanpassen. Deze rolpatronen zijn echter aan het veranderen. Gesteund door het gunstige economische klimaat kwamen vooral tussen 2006 en 2008 meer vrouwen aan het werk. Ook gaan steeds minder vrouwen korter werken na de geboorte van hun eerste kind.

Aandeel economisch zelfstandige vrouwen en mannen van 15 tot 65 jaar

Aandeel economisch zelfstandige vrouwen en mannen van 15 tot 65 jaar

Verschil in inkomensniveau tussen vrouwen en mannen ongewijzigd

Onder meer doordat ze vaak in deeltijd werken, hebben economisch zelfstandige vrouwen gemiddeld aanmerkelijk minder inkomsten uit arbeid of een eigen zaak dan mannen. In 2008 bedroeg het bijstandsniveau van een alleenstaande 834 euro per maand. De economisch zelfstandige vrouwen verdienden met werken gemiddeld 2,4 maal dit bedrag, de mannen 4 keer zoveel. Dit verschil in inkomen tussen vrouwen en mannen bleef gedurende de hele periode 2000-2008 constant.

Inkomsten uit werk van economisch zelfstandige vrouwen en mannen van 15 tot 65 jaar

Inkomsten uit werk van economisch zelfstandige vrouwen en mannen van 15 tot 65 jaar

Marion van den Brakel

Bronnen: