Bescheiden consumptiegroei

Huishoudens hebben in april 0,2 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in april 2009. Daarmee was de consumptiegroei kleiner dan in maart, toen er 0,7 procent meer besteed werd dan een jaar eerder. Aan goederen werd in april 0,2 procent meer uitgegeven. De bestedingen aan diensten namen met 0,1 procent toe. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van koopdagen.

De uitgaven aan voedings- en genotmiddelen waren in april iets hoger dan een jaar eerder.

Aan duurzame goederen werd in april 1,5 procent minder uitgegeven dan in april 2009. In maart was de consumptie van duurzame goederen nog bijna 5 procent hoger dan een jaar eerder. Dat de groei van de bestedingen aan duurzame goederen omsloeg in een krimp, komt grotendeels doordat de toename van de verkopen van personenauto’s minder groot was. Daarnaast werd er in april veel minder besteed aan schoeisel en kleding. In maart werd aan deze producten nog veel meer uitgegeven dan een jaar eerder.

Door het koelere weer werd er in april 2010 veel meer gas verbruikt dan in april 2009. Aan autobrandstoffen werd daarentegen minder gespendeerd.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.