Sportterrein

Gebied van aaneengesloten terreinen, groter dan een halve hectare (50 bij 100 meter), ingericht voor georganiseerde sportdoeleinden. Hieronder vallen onder meer sportvelden, sporthallen, sportstadions, zwembaden, maneges en dergelijke, inclusief bijbehorende gebouwen en parkeerterreinen. Fitnesscentra en dergelijke worden in verband met hun grootte meestal niet tot de sportterreinen gerekend.

Sportterreinen vallen in één van de vijf volgende grootteklassen:

  • Zeer klein: 0 tot 1,5 hectare (maximaal 2 voetbalvelden)
  • Klein: 1,5 tot 5 hectare (maximaal 7 voetbalvelden)
  • Middelgroot: 5 tot 15 hectare (maximaal 22 voetbalvelden)
  • Groot: 15 tot 45 hectare (maximaal 66 voetbalvelden)
  • Zeer groot: meer dan 45 hectare