Timecharter

Tot de zeevaartdiensten behoort ook het zogenoemde timecharter. Hierbij verhuurt een charteraar schepen inclusief de bemanning. Contracten voor timecharter liggen voor langere tijd vast omdat de schepen voor langere perioden worden verhuurd.